Gry i zabawy siatkarskie – konspekt lekcji wychowania fizycznego z piłki siatkowej

A teraz coś … przede wszystkim dla nauczycieli i studentów AWF, ale i dla wszystkich tych, którzy chcą po prostu ćwiczyć – KONSPEKT. 

Znajdziecie tu na pewno sporo interesujących ćwiczeń.

. 

Konspekt lekcji wychowania fizycznego z piłki siatkowej. Gry i zabawy siatkarskie.

Serdecznie zapraszam!

. 

Temat: Piłka siatkowa. Gry zabawy doskonalące element techniczne w piłce siatkowej.

.                                    

Prowadzący: …………….. Klasa: ……………Ilość ćwiczących:………….. Nie ćwiczących:………….

.

Miejsce: sala gimnastyczna

.

Przyrządy/przybory: piłki do siatkówki, siatka, ew. magnetofon, płyta CD z muzyką, materace, stoper

.

Cele szczegółowe w zakresie:

.

  • postaw: uczeń jest dokładny i systematyczny, chce doskonalić poznane elementy techniczne

.

  • umiejętności: uczeń doskonali odbicia piłki sposobem górnym, dolnym oraz zagrywkę

.

  • wiadomości: uczeń zna technikę odbić piłki sposobem oburącz górnym i dolnym

.

  • motoryczności: uczeń kształtuje koordynację i zwinność

.

 .

I-CZĘŚĆ WSTĘPNA

.

  • 12 min

-pogadanka

-zadaniowa ścisła

-naśladowcza-ścisła

-pokaz

-objaśnienie

-instruowanie

.

.

 
1.  Czynności organizacyjno-porządkowe
.
  • zbiórka

.

– sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć,– podanie tematu lekcji,– motywacja.

.
2. Ćw. biegowe przygotowujące organizm do wysiłku.
. 
Uczennice wykonują ćwiczenia rozgrzewające organizm i rozciągające (ew.przy muzyce) i z piłkami.
Wykorzystywane elementy fitnessu:
-step touch
-double step touch
-grape vine
-step out
-podskoki obunóż i jednonóż
-marsz
 .
.
Ćwiczenia rozciągające mm rr, nn i T z piłkami.
– n-el zwraca uwagę na dokładność i poprawność wyk.  ćwiczeń– n-el pokazuje każde ćwiczenie i motywuje do działania.
.
. 

II- CZĘŚĆ GŁÓWNA

. 

  • 28 min
-pokaz
-objaśnienie
-instruowanie
-działanie przykładem osobistym
– zadaniowa ścisła
-naśladowcza- ścisła
– bezpośredniej celowości ruchu
.
.
1 „ Kto szybciej”

Ćwiczący ustawieni w parach po przeciwnych stronach siatki w odległości umożliwiającej dotknięcie szarfy wyciągniętą ręką po wykonaniu wypadu.

Wygrywa ten, kto wykonując wykrok na sygnał prowadzącego szybciej zabierze szarfę. (na dolnej taśmie siatki zawieszona jest szarfa)

.

2.„Strzelec wyborowy”
Każdy kolejno wykonuje określoną liczbę odbić do kosza, a wygrywa ten, który osiągnie najwięcej trafień.
Współzawodnictwo zespołami. (podział na drużyny, prowadzący określa odległość, z jakiej należy trafić do kosza wykonując odbicie piłki sposobem górnym)

.

3 „Przez siatkę”

Na sygnał prowadzącego, zawodnicy odbijają piłkę sposobem górnym do siebie, a po odbiciu przebiegają na koniec swojego rzędu. wygrywa ten zespół, który wykona więcej odbić w ciągu 30 sekund. (po obu stronach siatki w drużynach).
.
.

4.„ Wyścig z przewrotami”

Na sygnał prowadzącego pierwszy zawodnik wykonuje kolejno: bieg do materaca, przewrót w przód, odbicie sposobem górnym piłki podanej przez kapitana, przewrót w tył na materacu, bieg na koniec swojego rzędu dotykając dłoni kolejnego startującego. wygrywa zespół, który jako pierwszy ukończy konkurencję, siadając w siadzie skrzyżnym. (drużyny są ustawione w rzędach na linii startu. na wprost zespołów w odległości 18 metrów ustawieni są kapitanowie i trzymają piłki. na 9 metrze leży materac).

.

5. „ Wyścig po serwie”

Na sygnał prowadzącego zawodnik z piłką wykonuje zagrywkę określonym sposobem, aby piłka spadła na materac, po czy biegnie za piłką i wraca do rzędu, przekazując ją kolejnemu zawodnikowi. sędzia liczy punkty za upadek piłki na materacu. Wygrywa zespół, który najszybciej i z najmniejszą ilością błędów ukończy wyścig. (W rzędach, n-el liczy punkty, wyjaśnia zasady, rozłożenie materacy w określone miejsce).
.

6. Gra właściwa -Podział na drużyny

.

.

III-CZĘŚĆ KOŃCOWA

. 

  • 5 min

-zabawowa

.

1. „Minutka”
Siad skrzyżny, rr na kolanach, plecy proste, wdech nosem, wydech ustami.
-uczennice zamykają oczy, próbują odgadnąć kiedy mija minuta, która będzie najbliżej wygrywa.
.
.
2. czynności końcowe
  • pogadanka

.

3. Zbiórka, pożegnanie, odniesienie sprzętu do magazynu.
.
– zbiórka w dwuszeregu
– pożegnanie w formie okrzyku
 .
.
.
.

 POWODZENIA!

.

Pestka

.

.

.

..

.

.

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.