Doskonalenie odbicia piłki sposobem oburącz górnym z integracją między przedmiotową – konspekt, piłka siatkowa

.

.

Ciekawa lekcja wf-u z siatkówki. Połączenie innych przedmiotów na lekcji wychowania fizycznego? Czemu nie!

.

Bardzo ważne!

UROZMAICAJ

Urozmaicaj zajęcia. Urozmaicaj ćwiczenia. Szukaj coraz to nowych ćwiczeń. Albo utrudniaj te, które już doskonale potrafisz.

Nawet ulubiony sport może w końcu nieco się znudzić, jeśli cały czas będą wykonywane takie same ćwiczenia.

Dzisiaj przykład zajęć i ćwiczeń dotyczących doskonalenia odbicia piłki siatkowej sposobem oburącz górnym z integracją międzyprzedmiotową.

.

Co to znaczy?

Chodzi po prostu o to, że możemy do swoich zajęć, czy do swoich ćwiczeń włączyć inne przedmioty, inne języki, coś co musimy się nauczyć. Nie dość, że trzeba skupić się na ćwiczeniu, to jeszcze dobrze rozwiązać zadanie.

Będzie ciekawiej.
Będzie nieco trudniej.
Będzie trzeba bardziej się skoncentrować.

ale…

UWIERZ!

To wszystko tylko i wyłącznie dla Twojego dobra!

Będziesz rozwijać się jeszcze lepiej! Jeszcze bardziej efektywnie! Będzie przy okazji sporo śmiechu i zabawy! 🙂

czyli…
.
PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM 🙂

.

Zapraszam do konspektu i ćwiczeń!

.

Konspekt lekcji wf z siatkówki

.

Temat: Doskonalenie odbicia piłki sposobem oburącz górnym z integracją między przedmiotową.

.

Cele szczegółowe w zakresie:

.

postaw– Uczeń dba o bezpieczeństwo swoje i innych, jest zdyscyplinowany.

.

umiejętności– Uczeń potrafi wykonać postawę siatkarską oraz wykonuje poprawnie trzymanie piłki  nad głową, jej wyrzut nad siebie, chwyt i odbicie.

.

wiadomości– Uczeń poznaje/ uczy się kroków fitnessu, poznaje ćwiczenia doskonalące odbicia oburącz sposobem górnym w połączeniu z innymi przedmiotami..

motoryczności– Uczeń kształtuje koordynację wzrokowo-ruchową, potrafi odbić piłkę oburącz sposobem górnym.

.
Miejsce: sala gier                   Ilość ćwiczących:                            Klasa: V (DZ)
Przyrządy, przybory:piłki, kartki, długopisy, obręcze, pachołki, siatka,  magnetofon, płyta z muzyką.
 .

I – CZĘŚĆ WSTĘPNA 

15 min

– pogadanka
– zabawowo – klasyczna
– naśladowczo – ścisła
– pokaz
– objaśnienie
– instruowanie
– działanie przykładem osobistym
.
.

1. Czynności organizacyjno – porządkowe

– zbiórka

– sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć

– podanie tematu lekcji

– motywacja

 ..

2. Zabawa ożywiająca

– uczniowie poruszają się w rytm muzyki

– nauczyciel podaje ruch, po wyłączeniu muzyki ćwiczący stają w określonym miejscu

– piosenki puszczane są w różnych językach

.

3. Rozgrzewka w formie fitness z piłkami

Marsz z piłką trzymaną przed sobą

– step touch

double step touch

– step out

– heel back

– v-step

– a-step

– x-step

– grape vine

– step touch z półprzysiadem

.

praca ramion:

– „góra-dół”

– „od siebie-do siebie”

– kozłowanie jednorącz

– kozłowanie oburącz

– klepanie piłki

– chwyt + wyrzut w górę nad siebie

– przekładanie piłki wokół tułowia

– przekładanie piłki z ręki do ręki nad głową

.

ROZCIĄGANIE

W pozycji stojącej

 

– skłon do PN, środek, skłon do LN, wyprost w górę

– przenoszenie ciężaru ciała z nogi na nogę

Siad

– Siad rozkroczny, toczenie piłki od prawej strony wokół nóg

Klęk podparty

– PN w tył, RR w przód – zmiana nogi

Leżenie

– leżenie tyłem, rr w górę, w przód, wyrzut piłki w górę + chwyt

– leżenie przewrotne – skłon T, chwyt piłki stopami, przekazanie piłki poprzez leżenie przewrotne do rąk

.

II – CZĘŚĆ GŁÓWNA 

25 min

-pokaz

– objaśnienie

– zadaniowa – ścisła

– instruowanie

– bezpośredniej celowości ruchu

.

1 „Literka po literce”

– odbijanie piłki oburącz sposobem górnym + dopisywanie liter

– ćwiczący dopisują po jednej literze podanego wyrazu, po jednym odbiciu piłki nad sobą

.

2. „Wymyślanie słów”

– odbicie piłki sposobem oburącz górnym

– po jednym odbiciu wymyślenie i napisanie słowa związanego z piłką siatkową

.

3. „Włoskie słowa”

– odbicia piłki nad sobą – poruszając się do przodu, w tył, w lewo i w prawo

– nauczyciel mówi słowa po włosku: w prawo – destro, w lewo – sinistro, przód – davanti, tył – dietro

.

4. „Skreśl błędną odpowiedź”

– w parach – obręcz na środku

– ćwiczący muszą skreślić błędną odpowiedź

– „1” odbija piłkę na sobą, jeśli zobaczy, że „2” skończyła skreślać odpowiedzi odbija do niej piłkę, po czym wykonuje to samo zadanie co partner

– w obręczach znajdują się równania matematyczne

.

5. Gra wg założeń nauczyciela

.

III – CZĘŚĆ KOŃCOWA 

5 min

– opis
– pokaz
– zadaniowo – ścisła
– instruowanie
– pogadanka
– nagradzanie
.

1. Ćwiczenie uspokajające

– rozluźnienie organizmu przy spokojnej muzyce

.

2. Czynności końcowe

– zbiórka

– omówienie zajęć

– pożegnanie

.
   
POWODZENIA! 🙂
.
.

Jak Ci się podoba taka lekcja?

.

 

Irmina

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.