Wstępniak siatkarski, czyli podstawowe informacje o piłce siatowej + bonus dla nauczycieli


KILKA WSTĘPNIAKÓW SIATKARSKICH


 

SIATKÓWKA- to tzw. gra:
·         techniczna,
·         błędów,
·         emocjonalna,
·         powtórzeniowa,
·         sytuacyjna,
·         bezkontaktowa,

·         o wysokich wymaganiach sprawnościowych i intelektualnych.


Ćwiczenie siatkarskie zawiera:
·         czynności przygotowawcze (ułatwia percepcje bodźca)
·         wykonanie zadania ruchowego (czyli działanie)
·         zakończenie działania

Elementy techniczne dotyczące gry w piłkę siatkową:
·         postawa siatkarska,
·         poruszanie się po boisku,
·         odbicie piłki sposobem oburącz górnym,
·         odbicie piłki sposobem oburącz dolnym,
·         zagrywka,
·         zbicie piłki,
·         blok.

Jest to automatycznie metodyka nauczania piłki siatkowej.


DLA NAUCZYCIELI:

Ucząc się siatkówki muszą wystąpić następujące elementy:


 

·         bodziec,
·         przetwarzanie,
·         decyzja,
·         wykonanie.

Metodyka w nauczaniu:

·         pokaz,
·         powtórzenie,
·         dowartościowanie werbalne,
·         powtórzenie ze zrozumieniem,
·         korekta,
·         działanie skuteczne.

POKAZ – Jest to podstawowa czynność nauczania.
            – Pokaz całościowy – demonstracja odbywa się w ułatwionych warunkach
   (np. blisko ściany).
– Demonstrujemy zadanie osobiście.
– Demonstrujemy zadanie z ćwiczącym (pokazujemy na nim).

DOBRA RADA: powtórzenie następuje bez ingerencji werbalnej, nic nie mówimy, gdyż zakłócamy procesy myślowe uczącego się.

POWTÓRZENIE: Mamy kontakt wzrokowy z czynnościami, które wykonuje ćwiczący. Jak najmniej używamy słów „PRÓBUJ”, „SPRÓBUJ”, lepiej mówić „POWTÓRZ”.

 

DOWARTOŚCIOWANIE
WERBALNE                 – Wzbogacamy treść ćwiczenia, stosując odpowiednie słownictwo. Uzasadniamy dlaczego tak wykonujemy zadanie, np. jeżeli tak…- to piłka będzie dalej/bliżej/wyżej/pionowo.

POWTÓRZENIE ZE ZROZUMIENIEMPo to używam odpowiednich słów, aby uczeń zrozumiał, myślał, był świadomy tego co robi, aktywizacja świadomości.
            

                                   


                              

KOREKTAZawiera dużo informacji. Wracamy do świadomości ucznia, uzyskujemy stan aktywności samokontrola, samoocena. Wówczas przygotowujemy zawodnika, a nie automat. Korekta jest związana z weryfikacją trudnością zadania.

Modyfikujemy ćwiczenie np. ułatwiamy jeśli coś idzie nie tak. Jeśli jest ok – utrudniamy. Jesteśmy elastyczni.

DOBRA RADA:Korekta w treningu zawsze przez działanie a nie przez gadanie!!!                          

DZIAŁANIE SKUTECZNE:Czyli zgodnie z celem. Muszą dążyć poprzez np. powtórzenie do celu. Zawodnik ma określone kryterium. Zrealizowanie skuteczności.

DOBRA RADA: Od pokazu do skutecznego działania stosujemy metodykę.

Pestka

,
l
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.