Studia na AWF-ie. Ile jest przedmiotów sportowych, a ile teoretycznych?

Myślisz o studiach wychowania fizycznego?

Pamiętaj, że na tego typu studiach rozwijasz nie tylko ciało, ale i umysł..

 

Zajrzałam do swoich indeksów. Powiem Ci jakie miałam przedmioty podczas studiów..te sprawnościowe i teoretyczne.

 

Podczas studiów skończyłam specjalizacje z korektywy i odnowy biologicznej…stąd ich większa ilość.

Poza tym zdobyłam również tytuł Instruktora Siatkówki, była to jednak dodatkowa specjalizacja i w indeksie nie mam wpisanych tych zajęć.

 

Pamiętam, że w pewnym momencie można było sobie wybrać kilka przedmiotów dodatkowych.

 

Aaa jakby co to studia, na których byłam były dzienne.

 

Ok. Do sedna.

 

I ROK WF – LICENCJAT

Przedmioty sportowe:

 1. Teoria i metodyka koszykówki – ćwiczenia 26 godz.
 2. Teoria i metodyka gimnastyki – ćwiczenia 26 godz. + 26 godz. (I + II semestr)
 3. Teoria i metodyka pływania – ćwiczenia 26 godz. + 26 godz. (I + II semestr)
 4. Rytmika i taniec – ćwiczenia 26 godz. + 26 godz. (I + II semestr)
 5. Teoria i metodyka piłki ręcznej – ćwiczenia 26 godz.
 6. teoria i metodyka lekkoatletyki – ćwiczenia 26 godz.

 

Przedmioty teoretyczne:

 1. język angielski – ćwiczenia 26 godz. + 26 godz. (I + II semestr)
 2. anatomia – wykłady 13 godz. + 13 godz., ćwiczenia 13 godz. + 13 godz. (I + II semestr)
 3. biologia – wykłady 13 godz., ćwiczenia 13 godz.
 4. psychologia – wykłady 13 godz., ćwiczenia 26 godz. + 26 godz. (I + II semestr)
 5. edukacja zdrowotna – wykłady 26 godz., ćwiczenia 13 godz.
 6. historia kultury fizycznej – wykłady 26 godz., ćwiczenia 13 godz.
 7. biochemia – wykłady 13 godz., ćwiczenia 26 godz.
 8. pedagogika – wykłady 13 godz., ćwiczenia 26 godz.
 9. teoria wychowania fizycznego – wykłady 26 godz., ćwiczenia 26 godz.

 

EGZAMINY:

1. historia kultury fizycznej

2. anatomia

3. biochemia

4. psychologia

5. teoria wychowania fizycznego

 

II ROK WF – LICENCJAT

Przedmioty sportowe:

 1. teoria i metodyka piłki nożnej – ćwiczenia 26 godz.
 2. teoria i metodyka piłki siatkowej – ćwiczenia 26 godz.
 3. teoria i metodyka gimnastyki – ćwiczenia 26 godz.
 4. teoria i metodyka pływania – ćwiczenia 13 godz.
 5. teoria i metodyka lekkoatletyki – ćwiczenia 26 godz.
 6. teoria i metodyka tenisa – ćwiczenia 13 godz.
 7. teoria i metodyka lekkoatletyki – ćwiczenia 26 godz.
 8. zabawy i gry ruchowe – ćwiczenia 39 godz.
 9. obóz letni – ćwiczenia 60 godz.
 10. obóz zimowy – ćwiczenia 60 godz.
 11. specjalizacja – odnowa biologiczna – ćwiczenia 39 godz.

 

Przedmioty teoretyczne:

 1. język angielski – ćwiczenia 26 godz. + 26 godz. (I+ II semestr)
 2. fizjologia – wykłady 26 godz., ćwiczenia 26 godz.
 3. pedagogika – ćwiczenia 26 godz.
 4. biomechanika – wykłady 26 godz., ćwiczenia 26 godz.
 5. metodyka wychowania fizycznego – wykłady 13 godz., ćwiczenia 26 godz. + 26 godz. (I+ II semestr)
 6. teoria i metodyka gier zespołowych – wykłady 26 godz.
 7. podstawy statystki – ćwiczenia 13 godz.
 8. antropologia – wykłady 13 godz., ćwiczenia 26 godz.
 9. ćwiczenia kompensacyjno – korekcyjne – wykłady 13 godz.
 10. teoria sportu – wykłady 13 godz., ćwiczenia 26 godz.
 11. organizacja i prawo w oświacie – wykłady 13 godz., ćwiczenia 26 godz.
 12. pedagogika zdrowia – wykłady 26 godz.
 13. biologiczne podstawy rozwoju człowieka – wykłady 26 godz.
 14. demografia i epidemiologia – wykłady 26 godz.
 15. psychologia rozwojowa – wykłady 26 godz.
 16. gerontologiczne problemy kultury fizycznej – wykłady 13 godz.

 

EGZAMINY:

 1. fizjologia
 2. pedagogika
 3. biomechanika
 4. teoria i metodyka gimnastyki
 5. teoria i metodyka pływania
 6. antropologia
 7. teoria i metodyka lekkoatletyki
 8. teoria sportu

 

 

III ROK WF – LICENCJAT

Przedmioty sportowe:

 1. teoria i metodyka koszykówki – ćwiczenia 13 godz.
 2. teoria i metodyka piłki nożnej – ćwiczenia 13 godz.
 3. teoria i metodyka piłki siatkowej – ćwiczenia 13 godz.
 4. teoria i metodyka piłki ręcznej – ćwiczenia 13 godz.
 5. sporty walki – zapasy – ćwiczenia 13 godz.
 6. ćwiczenia kompensacyjno – korekcyjne – ćwiczenia 26 godz.
 7. sport do wyboru – nowoczesne form tańca – ćwiczenia 26 godz.
 8. specjalizacja – odnowa biologiczna – ćwiczenia 41 godz.

 

Przedmioty teoretyczne:

 1. język angielski – ćwiczenia 26 godz.
 2. technologia informacyjna – wykłady 13 godz., ćwiczenia 26 godz.
 3. ochrona własności intelektualnych – wykłady 13 godz.
 4. antropomotoryka – wykłady 13 godz., ćwiczenia 26 godz.
 5. metodyka wychowania fizycznego – ćwiczenia 13 godz.
 6. emisja głosu – wykłady 4, ćwiczenia 26 godz.
 7. pierwsza pomoc przedmedyczna – ćwiczenia 13 godz.
 8. pedagogika zdrowia – ćwiczenia 13 godz.
 9. medycyna i higiena –  wykłady 26 godz., ćwiczenia 13 godz.
 10. biologiczne podstawy rozwoju – ćwiczenia 13 godz.
 11. demografia i epidemiologia – ćwiczenia 13 godz.
 12. psychologia rozwojowa – ćwiczenia 13 godz.
 13. gerontologiczne problemy kultury fizycznej – ćwiczenia 13 godz.
 14. egzamin dyplomowy konsultacje – wykłady 26 godz.

 

EGZAMINY:

 1. język angielski
 2. ochrona własności intelektualnych
 3. metodyka wychowania fizycznego
 4. teoria i metodyka gier zespołowych
 5. specjalizacja – odnowa biologiczna

 

PRAKTYKI PEDAGOGICZNE

1. szkoła podstawowa – 90 godz

2. gimnazjum – 90 godz.

 

I ROK – MAGISTERKA

Przedmioty sportowe:

 1. gimnastyka – ćwiczenia 26 godz.
 2. piłka siatkowa – ćwiczenia 26 godz.
 3. pływanie – ćwiczenia 26 godz.
 4. piłka ręczna – ćwiczenia 26 godz.
 5. fitness ćwiczenia siłowe – ćwiczenia 13 godz.

 

Przedmioty teoretyczne:

 1. ekologia – wykłady 13 godz., ćwiczenia 13 godz.
 2. filozofia – wykłady 13 godz., ćwiczenia 13 godz.
 3. metodologia badań – ćwiczenia 26 godz.
 4. teoria treningu – wykłady 13 godz., ćwiczenia 26 godz.
 5. biochemia wysiłku fizycznego – wykłady 13 godz., ćwiczenia 13 godz.
 6. wykład monograficzny z nauk humanistycznych i społecznych – wykłady 26 godz.
 7. wykład monograficzny z nauk o kulturze fizycznej – wykłady 26 godz.
 8. metodologia badań – wykłady 13 godz.
 9. statystyka – wykłady 13 godz., ćwiczenia 13 godz.
 10. seminarium magisterskie – wykłady 13 godz.
 11. zaawansowana metodyka wf – wykłady 13 godz., ćwiczenia 26 godz.
 12. wychowanie fizyczne i specjalne – wykłady 13 godz., ćwiczenia 13 godz.
 13. fizjologia wysiłku fizycznego – wykłady 13 godz., ćwiczenia 13 godz.
 14. olimpizm – ćwiczenia 13 godz.

 

EGZAMINY:

 1. ekologia
 2. filozofia
 3. teoria treningu
 4. biochemia wysiłku fizycznego
 5. zaawansowana metodyka wf
 6. fizjologia wysiłku fizycznego

 

II ROK – MAGISTERKA

Przedmioty sportowe:

 1. lekkoatletka – ćwiczenia 26 godz.
 2. samoobrona – ćwiczenia 26 godz.
 3. specjalizacja korektywa – ćwiczenia 52 godz. + 52 godz.
 4. koszykówka – ćwiczenia 26 godz.
 5. piłka nożna – ćwiczenia 26 godz.
 6. przedmiot sportowy do wyboru – trampoliny – ćwiczenia 26 godz.
 7. techniki relaksacyjne – ćwiczenia 26 godz.

 

Przedmioty teoretyczne:

 1. pedagogika kultury fizycznej – wykłady 13 godz., ćwiczenia 13 godz.
 2. socjologia – wykłady 13 godz., ćwiczenia 13 godz.
 3. żywienie człowieka – ćwiczenia 13 godz.
 4. seminarium magisterskie – wykłady 26 godz. + 26 godz.
 5. wykład monograficzny z nauk biologicznych – wykłady 26 godz.
 6. etnologia sportu – ćwiczenia 26 godz.
 7. specjalizacja korektywa – wykłady 13 godz. + 13 godz.
 8. psychologia aktywności fizycznej – wykłady 13 godz., ćwiczenia 13 godz.
 9. turystka szkolna – wykłady 13 godz., ćwiczenia 13 godz.
 10. biometria – wykłady 13 godz., ćwiczenia 13 godz.

 

PRAKTYKI PEDAGOGICZNE

 1. szkoła ponadgimnazjalna – 30 godz.

 

EGZAMINY:

 1. pedagogika kf
 2. socjologia
 3. psychologia aktywności fizycznej
 4. biometria
 5. specjalizacja z korektywy

 

PODSUMOWANIE

 

Przedmioty sportowe licencjat

a) ćwiczenia

 • I rok: 234 godz. (6 przedmiotów)
 • II rok: 234 godz. + 120 godz. obozów (11 przedmiotów)
 • III rok: 158 godz.

RAZEM – 626 godz. + 120 godz. obozów = 746 godz.

 

Przedmioty teoretyczne licencjat

9 przedmiotów + 16 + 14 = 39 przedmiotów

 

a) wykłady

 • I rok: 143 godz.
 • II rok: 260 godz.
 • III rok: 108 godz.

RAZEM – 511 godz.

 

b) ćwiczenia

 • I rok: 247 godz.
 • II rok: 273 godz.
 • III rok: 208 godz.

RAZEM – 728 godz.

 

c) ćwiczenia + wykłady

 • I rok: 390 godz.
 • II rok: 533 godz.
 • III rok: 316 godz.

RAZEM – 1239 godz.

 

Egzaminy – 5 + 8 + 5 = 18

Praktyki – 90 godz. + 90 godz. = 180 godz.

 

Przedmioty sportowe magisterka

a) ćwiczenia

 • I rok – 117 godz. (5 przedmiotów)
 • II rok – 156 godz. (7 przedmiotów) + 104 godz. spec. = 160 godz.

RAZEM – 273 godz. + 104 godz. = 377 godz.

 

Przedmioty teoretyczne magisterka

14 przedmiotów + 10 = 24 przedmioty

 

a) wykłady

 • I rok – 182 godz.
 • II rok – 143 godz.

RAZEM – 325 godz.

 

b) ćwiczenia

 • I rok – 169 godz.
 • II rok – 104 godz.

RAZEM – 273 godz.

 

c) wykłady + ćwiczenia

 • I rok – 351 godz.
 • II rok – 247 godz.

RAZEM – 598 godz.

 

Egzaminy: 6 + 5 = 11

Praktyki: 30 godz.

 

CAŁOŚĆ – LICENCJAT + MAGISTERKA

 1. sportowych przedmiotów: 25 + 12 = 37
 2. teoretycznych przedmiotów: 39 + 24 = 63
 3. godzin sprawnościowych: 626 + 120 + 273 + 104 = 1123
 4. godzin teoretycznych (ĆW. + W): 1239 + 598 = 1837
 5. wszystkich godzin: 1123 + 1837 = 2960
 6. sportowo w % : 37,94%
 7. teoria w % : 62,06%

 

Sama byłam ciekawa co z tego mojego małego badania wyjdzie 🙂

Co prawda może się coś pozmieniało od skończenia moich studiów (parę lat w końcu już minęło), ale myślę, że jeśli już…to niewiele 🙂

 

I…? Jak podoba Ci się ten wynik?

Zaobserwuj mnie na Instagramie!
This error message is only visible to WordPress admins
Error: No posts found.
2 komentarze

Leave a Reply

Your email address will not be published.