Nauczanie odbicia sposobem oburącz górnym – konspekt piłki siatkowej

Konspekt dotyczy nauczania odbicia piłki sposobem oburącz górnym, serdecznie zapraszam…


To już drugi konspekt dotyczący piłki siatkowej.


 

 

W nauczaniu najważniejszy jest pokaz. Musi być bardzo dokładny. Opisz jak należy wykonać poprawnie odbicie oburącz sposobem górnym. Zwróć uwagę na błędy.


 

Jeśli widzisz, że ćwiczenie jest za trudne na dany moment, nie idź dalej, tylko uprość je. Wróć do momentu, gdzie widzisz błędy i popraw je.


 

Zapraszam do konspektu ;]


 

Powodzenia 🙂


 

Konspekt lekcji wychowania fizycznego z piłki siatkowej


 

Temat: Nauczanie odbicia piłki sposobem oburącz górnym.

Cele szczegółowe w zakresie:

-postaw- Uczeń dba o bezpieczeństwo swoje i innych, jest zdyscyplinowany

-umiejętności- Uczeń potrafi wykonać postawę siatkarską oraz wykonuje poprawnie trzymanie piłki  nad głową, jej wyrzut nad siebie i chwyt

-wiadomości- Uczeń poznaje/ uczy się odbicia sposobem oburącz górnego.

-motoryczności- Uczeń kształtuje koordynację wzrokowo-ruchową, potrafi odbić piłkę oburącz sposobem górnym


Miejsce: Sala gier                                 Ilość ćwiczących:


 

Przyrządy, przybory: piłki, szarfy, kartki, markery, długopisy, obręcze, pachołki.


 
Przygotował:

 

I-CZĘŚĆ WSTĘPNA


15 min


-pogadanka
– zabawowa-klasyczna
-opis
-pokaz
-instruowanie

-działanie przykładem osobistym


 
 1. Czynności organizacyjno-porządkowe

 • zbiórka,
 • sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć,
 • omówienie tematu lekcji,
 • motywacja.

 1. Zabawa ożywiająca „Ogonki”

 • 2 berków,
 • pozostałe osoby wkładają szarfy w spodenki
 • Berek łapie szarfy i pisze wyraz w wyznaczonym miejscu.

3.Rozgrzewka


 • Bieg do piłki przodem + krążenie RR w przód, okrążenie piłki, powrót tyłem + krążenie RR w tył

 • Skip A do piłki, przybicie „Piątki” z kolegą pod siatką/ klaśnięcie w ręce nad siatką, powrót podskokami obunóż w tył

 • Podskoki na PN do piłki, ułożenie dłoni na piłce (poprawne), powrót podskokami na LN

 • Bieg do przodu, na środku obrót, przysiad, wyskok w górę, dobiegnięcie do piłki, szybkie odbijanie piłki w klęku jednonóż

 • Podskokami obunóż do piłki, ułożenie dłoni na piłce + przenoszenie ciężaru ciała z nogi na nogę

 • Podskoki naprzemianstronne do piłki, układanie dłoni na piłce, przejście do postawy wysokiej z piłką, położenie piłki, powrót tyłem, przejście o jedno miejsce w prawo/ w lewo (powtarzanie ćwiczenia)

 • Uderzenie piłki zza głowy o podłoże, dobiegnięcie,  do niej, chwyt piłki w postawie siatkarskiej, wyrzut piłki nad siebie, ponowne przejście do postawy

 

 

II- CZĘŚĆ GŁÓWNA


 
25 min

-pokaz
-objaśnienie
-zadaniowa-ścisła
-instruowanie

 1. Pokaz i objaśnienie odbicia piłki sposobem oburącz górnym

 1. Odbicie piłki raz nad sobą, chwyt piłki w pozycji siatkarskiej.

 1. Odbicia piłki oburącz sposobem górnym nad sobą, na sygnał nauczyciela obrót o 90 stopni przez prawe ramię

 1. Odbicia piłki nad sobą-poruszając się do przodu, do tyłu, na boki

 1. W parach-1 rzuca piłkę do 2, 2 odbija piłkę do 1. 1 siedzi na krzesełku

 1. Ustawienie j.w, 1. Odbija piłkę nad sobą, a potem do 2. A w tym czasie 2. A) pokazuje na palcach cyfrę, b) dodawanie palców, c) mnożenie

 1. W parach- obręcz na środku, ćwiczący muszą przejść przez obręcz, 1. Odbija piłkę nad sobą, jeśli zobaczy, że 2. Skończyła przechodzić i wróciła na swoje miejsce – odbija do niej piłkę

 1. W trójkach- 1. Przechodzi przez obręcz, podaje ją do 2, w tym czasie 2 odbija piłkę do 3, a 3 do 1.

 1. Wyścigi:

– Odbijanie piłki nad sobą do pachołka, odłożenie piłki, obiegnięcie pachołka, bieg do następnego pachołka, wykonanie zadania dodatkowego, z powrotem bieg  do środkowego pachołka, odbicie piłki do ćwiczącego.


 

 

III – część końcowa


 

5 min


 
– naśladowcza

– pogadanka


Czynności końcowe


1. Uspokojenie organizmu – marsz na dookoła Sali, wdechy i wydechy z unoszeniem rr


 

2. Omówienie zajęć. Pożegnanie


 
 
 
 
 
Pestka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.